Úvodná stránka
 
Naša ponuka

Naša ponuka - Protipožiarna ochrana stavieb

Rozvody vzduchotechniky

1. Protipožiarne nátery

  • požiarna odolnosť 30 min.
  • vhodné do všetkých druhov interiérov
  • možnosť aplikácie už pred samotnou montážou
  • max. prierezová plocha 600 x 800 mm

2. Protipožiarne obklady

  • požiarna odolnosť 30 - 120 min.
  • vhodné do všetkch druhov interiérov
  • možnosť výroby samonosných ventilačných potrubí s požadovanou požiarnou odolnosťou